Vokaller

Vokaller

Vokal nedir, ne yapar?

Müzikal, müzikli tiyatro, konser, tiyatro, opera, dans gibi sahne sanatlarında, seyircinin hikayeyi, duyguyu, konuyu anlamasını sağlayan sahnedeki kişiler oyunculardır, müzikal camiasında ise bu kişiler vokal olarak isimlendirilirler. Diğer sahne sanatlarından farklı olarak müzikallerde, oyuncuların (vokaller) sahneyi oynarken şarkılarını söylemeleri ve dans etmeleri gereklidir. Bunun sebebi, müzikallerde konunun konuşmalara ek olarak müziklerle ve danslarla anlatılmasıdır.

Company Musicals olarak biz de vokallerden belli bir eğitim dönemi sonrası bu alanlarda yeterliliğe sahip olmalarını bekleriz. Aramıza yeni katılacak vokallerin de bu alanlarda tecrübeden bağımsız olarak belli bir yatkınlık, yetenek ve istekliliğe sahip olmaları yeterlidir.

Vokal çalışmaları yıl içerisinde drama ve ses olmak üzere iki ayrı koldan yürütülür. Bunlar da kendi içinde dallara ayrılır.

Drama

Drama, bir vokalin sahnedeki duruşundan konuşmalarındaki vurgularına, mimiklerinden dans koreografisine kadar sahnedeki pek çok şeyi kapsayan bir alandır. Vokallerin sahnede kendi benliğinden çıkıp tamamen canlandırdıkları rollerdeki insanları yaşamasını ve bunu seyirciye aktarmasını sağlar.

Haftalık çalışmaların drama çalışmalarına ayrılan saatlerinde vokaller drama comprodunun hazırladığı plan doğrultusunda çalışmalarda hazır bulunur. Drama çalışmalarımız karakter, toplu sahne ve dans çalışması olmak üzere üç ayrı ana başlıkta incelenebilir.

Karakter çalışmaları bir vokalin sahnede sergilemesi gereken karaktere bürünebilmesi için gerekli mimik, duruş, tavır, sahip olması gereken duygu ve hatta role uygun telaffuz da dahil olmak üzere sahnede vokalin uygulaması gereken pek çok şeyi vokale kazandırmayı ve vokale bu konularda yardımcı olmayı amaçlayan çalışmalardır.

Müzikallerde vokallerin bireysel performansları dışında rol arkadaşlarıyla birlikte sahnede bulundukları ve sahnede farklı karakterlerle etkileşime girdikleri ‘’toplu sahneler’’ bulunur. Toplu sahne çalışmaları vokallerin birbiriyle sahnedeki etkileşimlerini güçlendirip diyalogların akıcılığını hızlandırarak oyunu daha gerçekçi ve dolayısıyla etkileyici kılar.

Müzikallerde, hikayeyi anlatan ve ona eşlik eden temel ögelerden biri de karakterterleri güçlendirip, verilmek istenen duyguyu büyüten danslardır. Dans çalışmalarında belli bir koreografi; ritim, senkron ve bunlar gibi dans ögeleri dikkate alınarak vokallere öğretilir.

Ses

Ses, bir vokalin solodan koroya sahnede şarkı söylediği tüm kısımları içine alır. Müzikalin “müzik” kısmıdır, senaryo ve duygunun notalarla birleşerek güçlü bir şekilde seyirciye sunulduğu bölümüdür.

Ses çalışmaları müzik comprodu planı dahilinde, daha çok piyano eşliğinde ilerler. Dönem içinde zaman zaman, ancak özellikle sahne dönemine yaklaşıldığında piyano eşliğinde çalışılmış olan parçalar orkestrayla birleştirilir. Yıl içindeki çalışmalar iki bölüm altında düşünülebilir: koro ve solo.

Yıl içinde sese ayrılmış saatlerde daha çok koro çalışmaları gerçekleşmektedir. Vokallerin neredeyse hepsi- oyundaki rollerine ve sahnelerine göre değişebilecek şekilde- koro çalışmalarına müzik yönetmeni tarafından onlara ulaştırılan koro kayıtlarını dinleyip çalışmış bir şekilde saatinde Company odasında olurlar. Koro çalışmalarında öncelikle sesi ısıtmak ve açmak için birkaç egzersiz yapılır daha sonra dağıtılmış koro partilerine göre gruplar teker teker çalıştırılır. Çalışmalarda öncelikle notaların doğru frekans ve ritimde verilmesine bunun ardından sözcüklerin doğru ve tek bir ağızdan söylenmesine ve son olarak da gruplar arasındaki ses dengesine bakılır.

Solo çalışmaları, vokalin oyundaki rolüne göre söyleyeceği şarkının çalışıldığı çalışmalardır. Korodaki gibi öncelikle notaların frekans ve ritmine dikkat edilir. Daha sonra vurgular, süslemeler ve aksan çalışılır.